Jordens betydning

Jordens jord er essentielt for vedligeholdelse af biosfæren (den del af jorden, hvor der findes liv), såvel som for klimaregulering. De udfører vigtige funktioner som støtte til landbrugs- og husdyrproduktion eller kulstoflagring. Der er forskellige typer jord, men generelt består de af mere end 90% mineralstof, mens resten er organisk stof, hvoraf størstedelen er svampe, alger, bakterier og aktinobakterier, der udfører vigtige funktioner såsom renovering jordens næringsstofreserve, det vil sige bevare dens frugtbarhed. Til dem, der allerede har nævnt, vil vi i den følgende artikel tale om jordens betydning .

Fordele ved jordbund for miljøet

Fra et økologisk synspunkt tilbyder jord forskellige fordele for miljøet :

  • De producerer biomasse, der tjener som mad
  • Giv nogle levende væsener energi
  • Filtrerer, regulerer og transformerer det materiale, det absorberer, såsom vand, og beskytter det (til en vis grad) mod forurening.
  • Det er også hvor mange arter af planter og dyr lever.

Jordforringelse

Hvis jord forringes, nedbrydes miljøet fra den samme base, det vil sige det er noget, der vil påvirke hele miljøet før eller senere. Nedbrydningen af ​​jorden produceres især af menneskelig aktivitet . Fra deponering af atmosfæriske forurenende stoffer, ukontrolleret udslip eller spild på grund af ulykker med kulbrinter og andre forurenende stoffer, til forkert opbevaring af industriprodukter, dumping af byaffald eller brug af kemiske gødningsstoffer, pesticider og herbicider, som alle skader jorden med alvorlige konsekvenser på lang sigt.

Konsekvenser af jordtab

Derudover betyder stigningen i ekstensivt landbrug og byudvidelse, at de originale jordarter går tabt. På samme måde resulterer processen (naturlig eller ej) i ørkendannelse i det endelige tab af produktiv jord.

Endelig kan det bemærkes, at en af ​​de største fordele ved jord er den mængde kuldioxid, de opbevarer. Hvis CO2 og andre jordgasser blev udsendt i atmosfæren, ville klimaændringerne accelerere så hurtigt, at det sandsynligvis ville ødelægge den nuværende civilisation. Således kan ikke at bevare jorden i god stand føre til økonomiske og sociale problemer, såsom generering af konflikter om vand, fattigdom, reduktion af vigtige ressourcer, lav landbrugsproduktion, sult, marginalisering eller tvungen emigration.

Hvis du vil læse flere artikler, der ligner Jordens betydning, anbefaler vi, at du går ind i vores kategori af økosystemer.

Anbefalet

5 symptomer på, at en kanin dør
2019
Hvordan man bader en sphynxkat eller en hårløs kat?
2019
Træne en amerikansk Staffordshire Terrier
2019